Các bác sĩ cho biết thêm:

Tính toán tải HVAC

Các nguyên tắc kỹ thuật âm thanh để đảm bảo tính toán tải trọng sưởi ấm chính xác cho khí hậu độc đáo của Florida

Việc tính toán tải HVAC chính xác, từng phòng giúp bạn đặt đúng kích thước thiết bị HVAC của mình và cũng đạt được cách bố trí ống dẫn hiệu quả cao. Ngoài ra, hãy xem các dịch vụ thiết kế ống dẫn đầy đủ của chúng tôi.

Tính toán làm mát / tải nhiệt bao gồm:

 • Tính toán tải trọng từng phòng

 • Đối với các dự án thương mại: bảng tóm tắt của PE cho mỗi FBC để nộp cho bộ phận xây dựng

  • Một báo cáo đầy đủ bao gồm:

   • Yêu cầu cung cấp không khí

   • Lịch trình thông gió cho mỗi khu vực

   • Chi tiết tải làm mát & sưởi ấm

   • Tổng tải trọng Tóm tắt (bao gồm và không bao gồm thông gió và tải thông gió)

   • Psychrometrics

 • Đối với các dự án khu dân cư: Sổ tay S và Sổ tay J được ACCA phê duyệt

Tính toán năng lượng Florida

Quy tắc Xây dựng Florida 2017 Tính toán Tuân thủ Quy tắc Năng lượng cho tất cả các dự án quy mô. Hãy tin tưởng Kỹ sư chuyên nghiệp được cấp phép của bạn để nhận được kết quả chính xác nhanh chóng cho dự án của bạn. Ngoài ra , hãy kiểm tra các dịch vụ thiết kế cơ khí đầy đủ.

Tính toán năng lượng bao gồm:

 • Phân tích ban đầu với các thông số kỹ thuật đã cho để tạo ra điểm năng lượng.

 • Mô hình năng lượng để cung cấp các tùy chọn để thực hiện các dự án không tuân thủ.

 • Tham vấn với khách hàng để quyết định những cải tiến năng lượng nào sẽ được thêm vào dự án và đánh giá lại dự án để tạo ra một điểm số mới.

 • Báo cáo đầu vào và Báo cáo đầu ra theo yêu cầu của FBC 2017

 • Tính toán năng lượng của bạn sẽ được tạo, ký và đóng dấu bởi Kỹ sư chuyên nghiệp được cấp phép của Florida.

©2020 by Adicot, Inc.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Houzz
 • Twitter