Các bác sĩ cho biết thêm:

Đa gia đình, Thương mại, Không gian văn phòng, Bán lẻ, Nhà hàng, Nhà phát triển

Adicot, Inc. là một Công ty Kỹ thuật Chuyên nghiệp được cấp phép và được bảo hiểm đầy đủ phục vụ toàn bộ Tiểu bang Florida.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm

... Nếu nó liên quan đến dự án HVAC của bạn, chúng tôi có giải pháp.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

Ngoài ra, hãy xem Dịch vụ tính toán tảinăng lượng của chúng tôi. Biến Adicot, Inc. thành Công ty Kỹ thuật Cơ khí một cửa của bạn.

Thiết kế tương thích BIM

Các thiết kế của chúng tôi được tạo ra để tích hợp liền mạch vào dự án BIM của bạn bằng cách sử dụng định dạng tệp Industry Foundation Classes (IFC) cho AutoCAD, Revit hoặc bất kỳ phần mềm tương thích IFC nào khác.

Tất cả các thiết kế của kỹ sư chuyên nghiệp được cấp phép.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Thiết kế ống dẫn HVAC

©2020 by Adicot, Inc.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Houzz
  • Twitter